Kaple sv. Floriána

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Moravský Krumlov (Znojmo)
address: _

word:
Typická dominanta Moravského Krumlova na kopci Floriánek (dříve Spielberg, 275 m. n. m.) byla postavená v roce 1697. Místní pověst říká: když se tudy vracel z honu kníže Antonín Florián z Lichtenštejna, splašili se koně,
hnali se přímo do propasti, a jako zázrakem zastavili těsně na hraně srázu. Kapli dal prý kníže postavit coby díkůvzdání. – Historická skutečnost byla jiná. Když 25. dubna 1690 celé město celé město, vybrala si obec za ochránce před děsivým živlem sv. Floriána. Společně s knížetem Maxmiliánem z Lichtenštejna (sám na stavbu věnoval 150 zlatých) postavilo město v letech 1695-1697 sv. Floriánovi kapli. Původně měla pět věži, prostřední, nejvyšší se nezachovala. V roce 1809 zpustošili svatyni francouzští vojáci, měli zde ustájené koně a na kůru obuvnickou dílnu. 4. 5. 1834 byla znovu vysvěcena. Uvnitř byly dva pěkné oltáře (na hlavním obraz sv. Floriána od malíře Gutweina z roku 1702), varhany a dva zvony. V neděli po svatém Floriánu se tady konala a opět koná slavné pouť.