Jízdárna Pražského hradu

city: Praha
address: U Prašného mostu 55