Jízdárna Pražského hradu

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1956   Nová pražská obrazárna
1970   Lenin 1870 - 1970
1970   Slovensko se představuje
1971   Zprávy (Výstavu výtvarného umění)