Krajské nakladatelství v Plzni

year of establishment: 1950
year of termination: 1965
city: Plzeň (Plzeň-město)
address: _

notes:
4950-1951; 1955-1965