Vydavatelství Magnet

year of establishment: 1969
year of termination: 1978
city: Praha
address: Vladislavova 26

word:

Vydavatelství časopisů MNO bylo zřízeno na základě rozhodnutí ministra obrany z 25. října 1956 a organizačně podléhalo Hlavní politické správě Československé lidové armády (HPS ČSLA) při Ministerstvu národní obrany ČSR (MNO). Hlavní náplní jeho činnosti byla produkce a distribuce periodického tisku s brannou a bezpečnostní tematikou; postupně proto převzalo časopisy a noviny, které dosud vydávalo nakladatelství Naše vojsko (Československý voják, Obrana lidu). Prvním ředitelem byl v roce 1956 jmenován Jiří Černý (1927–1996). V roce 1967 bylo vydavatelství přeměněno na samostatný národní podnik a 26. února 1969 zvolilo nový název Magnet, n. p. Počátkem sedmdesátých let musel z politických důvodů podnik opustit ředitel Jiří Černý a na podzim 1971 byl do jeho funkce jmenován plukovník Otakar Gembala (1929–1987). Nový ředitel koncipoval Magnet jako stranické vydavatelství, jehož prvořadým úkolem bylo objasňovat vojenskou politiku KSČ. Nařízením z 18. října 1978 došlo k další změně názvu, tentokrát na Vydavatelství Naše vojsko. Otakar Gembala odešel na podzim 1978 ze služebního poměru v ČSLA a nastoupil jako tajemník na Filozofickou fakultu UK. Ve funkci ředitele jej nahradil Zdeněk Němeček (*1927). V červnu 1989 bylo vydavatelství transformováno na státní podnik a novým ředitelem se stal generálmajor Ján Moťovský (*1934), jehož role ve vedení podniku byla však pouze formální; brzy po listopadových událostech roku 1989 se funkce vzdal. V březnu 1990 se do ní po dvaceti letech vrátil Jiří Černý, který však již v červnu 1991 z vydavatelství opět odešel. V březnu 1991 podnik prošel privatizací, přijal nový název Vydavatelství Magnet-Press a jeho novým ředitelem se posléze stal Vladimír Kašpar (*1923), kterého po necelém roce vystřídal Petr Bárta (1942–??). Jako poslední ředitel Magnet-Pressu působil v letech 1993–1997 Stanislav Kubeš (*1949). Z původně velkého podniku po roce 1991 postupně mizely dřívější časopisecké tituly, které zanikaly nebo přecházely do rukou soukromých vydavatelů; v roce 1997 vydavatelství vstoupilo do likvidace a krátce nato zaniklo.

slovnikceskeliteratury.cz, 16.6.2019

notes:
Proměna názvu
1956 - 1969 Vydavatelství časopisů Ministerstva národní obrany
1969 - 1978 Vydavatelství Magnet
1978 - 1991 Vydavatelství Naše vojsko
1991 - 1997 Vydavatelství Magnet-Press