Městská knihovna Praha

date of exhibition, exhibition title
1929/09 - 1930/01   Josef Václav Myslbek: Souborná výstava v rámci svatováclavských oslav,
1934/04/12   Jiří Kroha: Byt a existenční standard,
1943/02/28 - 1943/03/28   Dr. F. X. Harlas: Výstava kreseb, obrazů a literárních prací / Ausstellung von zeichnungen, bildern und literar werke,
1944/03/02 - 1944/03/21   Václav Haise: Obrazy,
1944/04/15 - 1944/05/06   František Kučera,
1944/06/05 - 1944/06/30   Malíř Jaromír Hlavsa,
1953   Malířské dílo Ludvíka Kuby,
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství,
1956   Výtvarný ohlas Máchova díla: K 120. výročí smrti,
1956/11/12   Večer Cyrila Boudy,
1956/12   Sbírka moderního umění (Československé malířství na přelomu 19.-20. st.),
1958   Ilustrace Zdeňka Buriana v knize pro mládež,
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
1959/10 - 1959/11   Jindřich Prucha,
1960/09/06 - 1960/11/11   Dar Dr. Vincence Kramáře Národní galerii v Praze,
1961/05/20 - 1961/06/04   Vojtěch Tittelbach: Mír naší zemi,
1961/10/05 - 1961/11/12   Plastiky malířů,
1961/11 - 1961/12   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958,
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
1962/11/10 - 1963/01/03   Jaroslav Král: Výběr z životního díla,
1963/01/15 - 1963/02/28   Josef Hubáček: Výběr z díla,
1963/04   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky),
1963/08/16 - 1963/09   Miloslav Holý: Oleje z let 1927 - 1931,
1963/11 - 1963/12   Paul Gauguin: Dřevořezy,
1964/01 - 1964/02   Richard Lauda: Výbor z díla,
1966/04 - 1966/05   Leonardo Cremonini,
1968   Dva brazilští grafici,
1968/04/09 - 1968/05/02   Princip slasti,
1968/05/16 -   Německé písemnictví v exilu 1933-1945,
1968/06   Yves Klein: Výstava díla,
1969   Dubček s námi,
1970/04/03 - 1970/05   Henryk Stażevski: Reliéfy z let 1967 - 69,
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby,
1971/02/16 -   Zdenko Feyfar: Praha ve fotografii a literatuře,
1972   75 let moderní české knižní ilustrace,
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy,
1974/09   Jean Paul Lemieux: Obrazy z let 1956 - 1973,
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
1976/06 - 1976/07   Karel Souček: Výběr z díla,
1977/05/03 - 1977/09/04   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
1978/10/17 - 1979/01/01   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze,
1979/03 - 1979/04   Z kulturního kalendáře 1979,
1979/03 - 1979/04/20   František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr: Tři výstavy k sedmdesátinám,
1979/06 - 1979/07   Současné španělské umění. Výběr obrazů a plastik,
1979/11/22 - 1978/01/05   Skupina Sedm v říjnu,
1984/05/03 - 1984/07/01   Z nových zisků Národní galerie, 3. část,
1985   Současné španělské malířství,
1985/02 - 1985/03   David Alfaro Siqueiros (1896-1974): Malby, kresba, grafika,
1985/12 - 1986/01   Béla Kondor: Obrazy, kresby, grafika,
1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie,
1986/09/30 - 1986/11/16   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace,
1986/12   Americké dřevořezy: Minulost a přítomnost,
1986/12 - 1987/01   Friedensreich Hundertwasser,
1987/03/23   Brána věčnosti Josefa Čapka,
1987/05 - 1987/06   Dánští umělci ze skupiny COBRA,
1987/06 - 1987/08   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let,
1987/06/08 - 1987/07/30   Josef Lada,
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část,
1988/10/05 - 1988/11/06   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby,
1989/07 - 1989/09   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze),
1989/11/28 - 1990/01/28   Eva Kmentová: Výběr z životního díla,
1990/01 - 1990/03   Karel Valter,
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému,
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava,
1990/06/14 - 1990/08/05   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo,
1991/06/27 - 1991/09/08   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus,
1991/09/13 - 1991/10/20   3. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví,
1991/11/01 - 1992/02/02   Otakar Slavík: Malby a kresby,
1992/02/20 - 1992/04/20   Miloš Urbásek: Souborné dílo,
1992/05/21 - 1992/07/12   Jan Kotík: Výběr z díla,
1992/06/29 - 1992/10/04   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992,
1992/10/15 - 1992/11/22   Magia naturalis. Mnichovští umělci v Praze,
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi,
1994/05 - 1994/06   Theodor Pištěk,
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození,
1995/01/31 - 1995/03/19   Jindřich Zeithamml,
1995/04/13 - 1995/06/18   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 1995,
1995/09/05 - 1995/10/29   Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965-1995,
1995/11/15 - 1996/01/07   Létat, odejít, zmizet: Moskevské konceptuální umění 70.-90.let,
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy,
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953,
1997/02/11 - 1997/05/04   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let / Arbeiten aus den letzten fünfundfünfzig Jahren,
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy,
1997/09/25 - 1998/01/04   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990,
1998/03/06 - 1998/05/31   Close Echoes,
1998/06/24 - 1998/09/06   Odveta Veroniky,
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42,
1999/05/25 - 1999/09/05   Vladimír Kopecký,
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let,
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno,
2001/04/26 - 2001/07/01   Magdalena Jetelová: Urban landscape: 14°25''01'''E Connection 50°05'15''N,
2001/04/27 - 2001/07/01   Prostor a čas v Megapoli / Space and Time in Megapolis,
2001/11/01 - 2002/01/06   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie,
2002/02/20 - 2003/03/30   Slovenská fotografie 1925-2000,
2003/06/18 - 2003/09/28   O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things,
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda,
2004/03/17 - 2004/09/05   Antonín Slavíček 1870-1910,
2004/10/14 - 2005/01/09   Karel Malich,
2005/02/16 - 2005/05/08   A na co myslíš ty,
2005/07/01 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century,
2005/11/04 - 2006/01/01   Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2005,
2006/02/14 - 2006/05/14   František Gross, František Hudeček,
2006/03/04   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/03/09   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Grosse,
2006/03/14   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Hudečka,
2006/03/25   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/03/28   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/04/01   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/04/06   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Grosse,
2006/04/11   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/04/20   Kurátorská prohlídka se zaměřením na dílo Fr. Hudečka,
2006/04/25   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/04/29   Výstava František Gross a František Hudeček,
2006/05/30   Michael Šebek: Nespokojenost v kultuře / Das Unbehagen in der Kultur,
2006/07/03 - 2006/10/22   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you...: Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years,
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism,
2007/02/05 - 2007/03/03   Mariana Alasseur - Látalová: Obrazy,
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt,
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí,
2007/12/21 - 2008/03/23   Resetting. Jiné cesty k věcnosti / Alternative Ways to Objectivity,
2008/05/14 - 2008/09/21   Bruselský sen,
2008/10/22 - 2009/02/01   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století,
2009/02/27 - 2009/05/10   Jiří David: Předběžná retrospektiva,
2009/05/28 - 2009/08/30   Monument transformace,
2009/10/02 - 2010/01/10   Narušitelé hranic / Crossing Frontiers,
2010/02/19 - 2010/05/02   Zdeněk Sýkora 90,
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech. České umění 1945-1957,
2010/10/15 - 2011/01/09   Václav Boštík 1913...2005,
2010/11/30   Václav Boštík a Mark Rothko,
2010/12/13   Léta s Boštíkem,
2011/01/05   Setkávání s Václavem Boštíkem,
2011/02/02 - 2011/05/01   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011,
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu,
2011/10/28 - 2012/02/05   Václav Radimský (1867-1946),
2012/02/29 - 2012/05/13   Krištof Kintera: Výsledky analýzy,
2012/06/05 - 2012/09/09   Jakub Špaňhel: Slepice v pekle,
2012/06/06 - 2012/09/09   Lubomír Typlt: Tikající muž,
2012/10/10 - 2013/01/27   Městem posedlí,
2013/05/15 - 2013/08/18   Vnitřní okruh v současné české fotografii,
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy,
2013/12/13 - 2014/03/23   Petr Nikl: Hra o čas,
2014/04/22 - 2014/08/10   Jan Kubíček: Retrospektiva,
2014/09/03 - 2014/11/30   Milena Dopitová: Miluji a přijímám / I Love and Accept,
2014/12/17 - 2015/04/05   Milan Grygar: Vizuální a akustické,
2015/06/17 - 2015/10/11   Ján Mančuška: První retrospektiva,
2015/11/11 - 2016/03/27   Květa Pacovská: Maximum Contrast,
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914,
2016/11/02 - 2017/03/12   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu,
2017/04/13 - 2017/09/17   Richard Deacon: Free Assembly,
2017/12/08 - 2018/04/29   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy,
2018/06/27 - 2018/10/14   Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky / Sustainable Flashbacks,
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague,
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989,
2019/11/01 - 2020/03/29   Bedřich Dlouhý: Moje gusto - Výběr z díla / What I Like - Selected Works,
2020/07/22 - 2020/10/18   Ve věci umění / Matter of Art 2020: Pojď blíž – Bienále současného umění Praha,
neuvedeno   Jan Mrkvička a jeho doba (ze sbírek Národní galerie v Sofii),