Slovenská kartografia, n.p.

city: Bratislava (Bratislava)
address: _
state: Slovensko (Slovakia)

Slovenská kartografia, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1969   Andrej Rudavský
  1979   D. Fischer
  1979   Ernest Zmeták: Talianská krajina (Akvarel - kresba)
  1981   Jaroslav Knil: Výber z tvorby 1978-1981
  1981   Vladislav Rostoka: Typografi(k)a
  1982   Alexander Trizuljak: Kresby, štúdie, škice, sochy - kompozície 1945-1981
  1988   Elena Bellušová: Súčasná tvorba
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983)
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  1968   Bratislava (Orientačný plán)
plakát
  published   title (subtitle)
  1971   Tapiserie
učebnice
  published   title (subtitle)
  1970   Matematika II (pre štúdium technických vied)