Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů) - Galerie U Františkánů

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Kary H Lasch: Švédský fotograf z Prahy / Swedish photographer from Prag
1999   Jiří Kučera: Útočiště
2000   Jiří Trnka
2004   Josef Bavor: Mezi nebem a zemí
2006   Stanislava Brůhová: Neseriózní fotografie seriózní ženy
2008   Petr Pichl: Od krajiny přes portrét k abstrakci (obrazy)
neuveden   Tomáš Nosil: My stále putujem...aneb proč nebejt na vozejku (fotografie z putovního tábora dětí s postižením)