kronikář města Znojma

person, born
Daněk Jan, 12. 5. 1904