Knihovna vojenské nemocnice na Klášterním Hradisku

person, born
Netopil Miroslav, 1. 5. 1950