Olbramkostel

Book
published, title (subtitle)
1998   Osobnosti Znojemska (Místopis)