Klub přátel výtvarného umění (KPVU)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Daniela Stehlíková: Keramika
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Současná česká grafika
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Šárka Radová: Keramická plastika
nedatováno   Svatopluk Zapletal: Volná a knižní grafika
Book
published, title (subtitle)
1961   Guillaume Apollinaire a Čechy
1971   Výtvarníci labužníci
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Večer keramiků
Periodical
published, title (subtitle)
2006   Panorama (Členský věstník spolku Klub přátel výtvarnýho umění)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1971   Současná česká grafika
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1967   Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar
1982   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem
1985   Večer grafiků
1987   Vzpomínkový večer k 30. výročí úmrtí Otakara Nejedlého
Program
published, title (subtitle)
1988   Klub přátel výtvarného umění