Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV

person, born
Novotný Vladimír, 11. 1. 1901