Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1956   Kabinet pro teorii a dějiny umění...