Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

city: Praha
address: Národní třída 36