Osvětová Beseda Čejetice

person, born
Novák Josef, 24. 9. 1918