Výzkumný ústav užitkového skla

person, born
Kolek Ludvík, 5. 8. 1933