Kruh přátel českého baroka

Book
published, title (subtitle)
1995   Kniha a český exil 1949-1990