Komorní divadlo

date of exhibition, exhibition title
1961/02   Jan Kutálek: Keramika,
1962/02/22   Vavro Oravec: Výstava obrazů,
1963/12   Emanuel Famíra: Šestnáct krajin z jižních Čech, Českého ráje a Pošumaví,
1970   Jiřina Skálová: Obrazy,