Tiskárna Triangl

year of establishment: 1992
year of termination: 0
city: Praha
address: Beranových 65 - areál Letov, Praha 9-Letňany
ZIP: 199 02
phone: +420-234 312 985 - 6
fax: +420-234 313 805
e-mail: triangl@tisk-triangl.cz
www: www.tisk-triangl.cz

notes:
Od roku 2007 změna z Triangl spol. s.r.o. na Triangl, a.s.