Nakladatelství Libri

type: nakladatelství
city: Praha
address: Hořejší nábřeží 17
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: libri@libri.cz
web: www.libri.cz

Nakladatelství Libri

kniha
  published   title (subtitle)
  1998   Dějiny zemí Koruny české v datech
  1999   Dějiny zemí Koruny české v datech
  2002 dotisk   Slované
  2005   Jeskynní hrady střední Evropy
  2007   Český hraný film a filmaři za protektorátu (Propaganda, kolaborace, rezistence)
  2007   Dějiny Portugalska v datech
  2008   Vyhnání (Jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
  1995   Encyklopedie řádů a vyznamenání
  1997   Encyklopedie heraldiky (Světská a církevní titulatura a reálie)
  1997   Encyklopedie našeho fotbalu (Sto let českého a slovenského fotbalu. Domácí soutěže)
  1997   Pražský uličník (Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 1. díl (A-N))
  1998   Kdo byl kdo (Naši cestovatelé a geografové)
  1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M)
  1999   Encyklopedie heraldiky (Světská a církevní titulatura a reálie)
  1999   Kdo byl kdo (Naši olympionici)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž)
  1999   Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  2004   Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku
  2005   Slovník pro historiky a návštěvníky archivů
  2006   Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005)
  2007   Kdo byl a je kdo (Mělnicko Kralupsko Neratovicko Osobnosti, samospráva, historie)
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé)