B. Bergman a spol., nakladatelství

year of establishment: 1942
year of termination: 1947
city: Kladno (Kladno)
address: Školní ulice čp. 2175, Kladno