Cíl, nakladatelství

year of establishment: 1947
year of termination: 1951
city: Kladno (Kladno)
address: Školní ulice čp. 2175, Kladno

notes:
původně B. Bergman a spol., od roku 1947 pod společným názvem pro všechny tiskárny Sociálnědemokratické strany.
Roku 1951 součástí Středočeské tiskárny