ZVVZ Milevsko, n.p.

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Milevsko (Písek)
address: _