Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2005   Staré Budějovice 1 (Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic)
2006   Staré Budějovice 2 (Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic)
Periodical
published, title (subtitle)
2008/06/01   Rodopisná revue