Obecní dům

type: výstavní prostor
city: Praha
address: Náměstí Republiky 5
zip code: 110 21
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@obecní-dum.cz
web: www.obecni-dům.cz
birth year: 1912

Obecní dům

Veřejnosti otevřen v lednu 1912. Centrum kulturního a společenského života hlavního města Prahy.


Obecní dům

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1912/09/22 - 1912/10/20   II. výstava uměleckého sdružení Sursum, Obecní dům, Praha
1934/06 - 1934/07   Podobizna v Čechách v XIX. století, Obecní dům, Praha
1934/11/10 - 1934/12/09   Souborná výstava Otakara Kubína, Obecní dům, Praha
1935/01 - 1935/02   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1935/11/07 -   Jubilejní výstava Václava Rabase, Obecní dům, Praha
1936/04/04 - 1936/04/30   Členská výstava Umělecké beseda, Obecní dům, Praha
1936/11/05 - 1936/12/06   Josef Šíma 1926-1936, Obecní dům, Praha
1936/12/11 - 1937/01/31   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1938/02/05 - 1938/02/28   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1938/11 - 1938/12   Český kraj, obrazy z let 1920-1938, Obecní dům, Praha
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1940/10/30 - 1940/11/26   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1954/10/15 -   Stavební vývoj hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1955/06 - 1955/09   Umění slovanských národů, Obecní dům, Praha
1956/12 - 1957/01/05   III. pražský salón, Obecní dům, Praha
1991/11/21 -   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha, Obecní dům, Praha
1992/06/22 - 1992/07/12   Jiří Netík: Sochařské dílo, Galerie Citadela, Praha
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1998/05/06 - 1998/10/04   České art deco 1918-1938, Obecní dům, Praha
1998/10/29 - 1998/10/31   Pramuson 98: Mezinárodní veletrh muzejní a galerijní techniky, Obecní dům, Praha
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/06/02 - 1999/06/30   Josef Herčík: Cenné papíry a grafika, Obecní dům, Praha
1999/11/18 - 2000/01/02   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Obecní dům, Praha
2000/10/25 - 2001/01/14   Karel Špillar 1871 - 1939, Obecní dům, Praha
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2001/11/14 - 2002/01/13   Sklo: 1880 - 1930 Nový Bor a okolí / Glass: 1880 - 1930 Nový Bor and its vicinity, Obecní dům, Praha
2001/12/18 - 2002/03/24   Jan Kotěra 1871 - 1923, Obecní dům, Praha
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2002/06/12 - 2002/08/25   Karel Čapek: Fotograf, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/12/11 - 2003/03/02   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
2003/04/11 - 2003/06/01   André Villers: Picasso a jiní umělci / Picasso et autres artistes / Picasso and other artists, Obecní dům, Praha
2004/08/25 - 2004/11/07   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Obecní dům, Praha
2004/12/15 - 2005/02/20   Vlastislav Hofman: 1884–1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist, Obecní dům, Praha
2005/02/10 - 2005/05/01   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/09/21 - 2006/01/08   To Praha ještě neviděla - pražský zábavní plakát 1900 - 1930, Obecní dům, Praha
2005/12/01   František Škroup, Obecní dům, Praha
2006/04/26 - 2006/09/03   Secese v Chorvatsku, Obecní dům, Praha
2006/06/28 - 2006/09/17   Otto Gutfreund: Kresby / Drawings, Obecní dům, Praha
2006/10/03 - 2007/01/07   Grete Popper: Fotografie / Photographs, Obecní dům, Praha
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/12/09 - 2011/02/28   Amedeo Modigliani, Obecní dům, Praha
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2017/04/06 - 2017/05/28   Jan Šafránek: Barevný svět lidí, Obecní dům, Praha
2017/04/21 - 2017/06/09   Jan Šafránek: Barevný svět lidí, Galerie Gema, Praha
2022/05/19   Gloria musaealis 2021, Obecní dům, Praha

Obecní dům

date of exhibition   exhibition title
1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců
1912/01 - 1912/02   Umělecká výstava v Obecním domě u Prašné věže v Praze
1912/09/22 - 1912/10/20   II. výstava uměleckého sdružení Sursum
1913/03 - 1913/04   Jubilejní výstava UB 1863-1913
1913/05 - 1913/06   3. výstava Skupiny V.U.: Picasso, Braque, Derain
1914/02/15 - 1914/03/19   VI. výstava Skupiny výtvarných umělců
1915/01 - 1915/02   Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB
1915/10 - 1915/12   Výstava českých výtvarníků
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1917/01 - 1917/02   Sochař Vojtěch Sapík, sochař František Bílek, malíř Otakar Nejedlý
1917/03 - 1917/04   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes
1920   Josef Mánes: Jubilejní výstava. Malby, akvarely a kresby
1920/12 - 1921/01   Výstava výtvarného odboru UB se soubory F. Bílka, K. Boháčka, J. Jareše, V. Rabase
1921/10 - 1921/11   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská
1921/10 - 1921/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
1921/12   Posmrtná výstava Gusty Nekolové-Jarešové 1891-1919
1923/09/22 - 1923/10/31   Členská výstava výtvarníků UB, jubilejní rok UB 1863-1923
1923/11 - 1923/12   LXIX. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Max Švabinský: Soubor prací
1924/03/15 - 1924/05/15   XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám
1924/09 - 1924/10   Soubor díla Maxe Pirnera
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská
1924/12/14 - 1925/01/31   Vojtěch Hynais 1854-1924
1925/02/22 - 1925/03/22   Oldřich Blažíček
1925/05 - 1925/06   Francouzské umění 19. a 20. století
1925/06 - 1925/07   Čeští mistři malíři Hippolyt Soběslav Pinkas 1827-1901, Karel Purkyně 1834-1868, Viktor Barvitius 1834-1902, Antonín Chittussi 1847-1891
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská
1925/12   Členská výstava Umělecké besedy
1926/01   Jan Kotěra (1871-1923)
1926/04/10 - 1926/05/09   Výstava prací malíře Karla Špillara a sochaře Franty Úprky
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927/05 - 1927/06   Členská výstava Umělecké besedy
1927/09/06 - 1927/10/09   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda
1927/09/07 - 1927/10/09   Slovinské moderní malířství
1927/10/15 - 1927/11/20   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes, členská
1928/01/11 - 1928/02/12   Výstava malíře českých dějin Václava Brožíka
1928/05 - 1928/07   Jubilejní výstava Jaroslava Čermáka 1878 - 1928
1928/12/01 - 1929/01/01   Jan Preisler: Vzpomínková výstava
1928/12/01 - 1929/01/01   Vratislav H. Brunner: Posmrtná výstava
1929/01/06 - 1929/02   Členská výstava Umělecké besedy
1929/01/06 - 1929/02   Vlastimil Rada: Soubor kreseb a obrazů
1929/11/23 - 1930/01/01   Posmrtná výstava Richarda Laudy a Bedřicha Piskače
1930/01 - 1930/02   Členská výstava Umělecké besedy
1931/01 - 1931/02   Členská výstava Umělecké besedy
1931/01/03 - 1931/02   221. členská výstava UB
1931/03/21 - 1931/04/30   60. Členská výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1931/05/09 - 1931/07/12   L'École de Paris: Grafiky, kresby, akvarely a pastely
1931/10   XLII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1931/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby
1932/02/06 - 1932/03/06   132. členská výstava
1932/02/06 - 1932/03/06   Členská výstava Umělecké besedy
1932/03/12 - 1932/04/24   Rudolf Kremlička: Souborná výstava 1915 - 1932
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1932/10/02 - 1932/10/30   Antonín Majer: Souborná výstava maleb, kreseb a grafiky
1933/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby
1933/02 - 1933/02   Soudobé umění belgické
1933/04/28 - 1933/07/25   Jubilejní výstava UB 1933
1933/12 - 1934/01   Členská výstava Umělecké besedy
1933/12/09 - 1934/01/21   Členská výstava UB
1934/06 - 1934/07   Podobizna v Čechách v XIX. století
1934/09/03 - 1934/09/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka
1934/10   Padesátá jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze 1924 - 1934
1934/11/10 - 1934/12/09   Souborná výstava Otakara Kubína
1935/01 - 1935/02   Členská výstava UB
1935/09   52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1935/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů
1935/11/07 -   Jubilejní výstava Václava Rabase
1936/03   54. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1936/04/04 - 1936/04/30   Členská výstava Umělecké beseda
1936/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kresby a obrazů
1936/11/05 - 1936/12/06   Josef Šíma 1926-1936
1936/12/11 - 1937/01/31   Členská výstava UB
1937/03   LIX. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1937/06   Praha v grafice členů Hollara (108. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1937/11/06 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafik, kreseb a maleb
1938/01   LXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1938/02/05 - 1938/02/28   Členská výstava UB
1938/04   K. Gabriel, J. Hodek, B. Mudroch, F. Soukup: Malířské soubory
1938/05   Oldřich Blažíček: Souborná výstava malířského díla
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby
1938/11 - 1938/12   Český kraj, obrazy z let 1920-1938
1938/11 - 1938/12   Umělecká beseda: Český kraj - oblrazy z let 1920 - 1938
1939/03/04 - 1939/03/31   Výstava obrazů
1939/06/09 - 1939/06/30   Výstava Karly Vobišové a skupiny členek
1939/10 - 1939/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům
1939/12 - 1940/01   82. výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1939/12 - 1940/01   Marie Galimbertiová - Provázková
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava UB
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava Umělecké besedy
1940/03/06 - 1940/03/31   Jan Zrzavý: Souborná výstava, dílo z let 1905 - 1940
1940/04   F. Charvát, B. S. Urban: Malířské soubory, A. S. Urbanová: Plastiky
1940/05/03 - 1940/05/30   Adolf A. Zahel: Soubor malířského díla z let 1910-1940
1940/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava. Grafika - malby - kresby
1940/10/30 - 1940/11/26   Členská výstava UB
1940/10/31 - 1940/11/26   Členská výstava Umělecké besedy
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům
1942/03/29 - 1942/04/19   Richard Lander: Obrazy
1945/12   Členská výstava Umělecké besedy
1952/11/28 - 1952/12/21   Členská výstava 1952
1954/10/15 -   Stavební vývoj hlavního města Prahy
1955/06 - 1955/09   Umění slovanských národů
1955/12   Indické výtvarné umění
1955/12 - 1956/01   Klasické a současné indické výtvarné umění
1956/03/08 -   Výstava výsledných návrhů Jiráskové soutěže
1956/04   Dílo architekta Antonína Engla
1956/05/16 - 1956/06/30   II. pražský salon výtvarného umění
1956/10   Vietnamské lidové novoroční obrázky
1956/12 - 1957/01/05   III. pražský salón
1957   IV. pražský salón výtvarného umění
1957/01/25 -   Vysoké Tatry a podtatranský lid v díle Jána Hály a Jaroslava Votruby
1957/05/31 - 1957/06   Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57
1957/07 - 1957/08   Čínské malířství
1957/09/27 - 1957/10/15   Výstava nákupů Národní galerie
1958   V. pražský salón výtvarného umění
1958   Výstava jugoslávských malířů
1958/02 - 1958/03/25   Pražští umělci k 10. výročí Února
1958/04/02 - 1958/05/04   Franta Čihák: Výbor z díla
1958/09/11 - 1958/10   Adolf Träger: Malířské dílo
1959/03   Umění životu
1959/04 - 1959/05   Oldřich Blažíček
1959/04/16 -   10 let československé architektury
1959/05/15 -   Oldřich Blažíček: Posmrtná souborná výstava životního díla
1959/06/26 -   Mladí čínští umělci
1959/09/22 -   Vietnamské umění
1959/10/30 - 1959/11/29   VI. pražský salón
1959/12/04 -   Vladimír Pukl: Výbor z díla
1960   Sovětské scénické výtvarnictví
1960/01/08 -   Jaroslav Jareš: Práce z let 1907 - 1959
1960/03/06 - 1960/04/03   Československé výtvarnice k padesátému výročí Mezinárodního dne žen
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960/11   VII. pražský salón
1960/12/13 -   Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby
1961/09 - 1961/10   Výstava výtvarné školy ke 40. výročí založení KSČ
1961/10/20 -   Tvůrčí skupina VU
1961/12   Umění životu
1962   Současné umění Indonésie
1963/01/07 -   Frans Masereel
1964/10/02 - 1964/11/30   Eduard Milén: Výtvarné dílo
1965/03/05 - 1965/04/11   Werner Bischof: Přehled fotografického díla
1965/05/12 - 1965/08/15   Sport v umění
1965/06/30   Národní umělec SSSR M. S. Sarjan
1965/07/17   Indické miniatury 17.-19. století
1965/09/03 - 1965/09/27   Fotosalón
1965/09/15 - 1965/09/30   I. M. Betet
1965/10/22 - 1965/11/16   Magnum
1965/12/13 - 1966/01/09   Art protis
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1966/07/15 - 1966/09/06   Co je člověk
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví
1966/11/10 - 1966/12/05   Nepoznaná kresba
1966/11/11 - 1966/11/30   Georges Joniaux
1966/12   Belgická keramika a tapisérie
1966/12/09 - 1966/12/26   Belgická tapiserie
1967/01/18 - 1967/02/26   K. S. Petrov-Vodkin
1967/01/18 - 1967/02/26   Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1967/05/25 - 1967/07/23   Vilém Nowak: Výbor z díla
1967/07/15 - 1967/08/07   Wander Bertoni: Sochy a kresby
1967/08/01 - 1967/08/31   Erzsbét Szabó, Irén Szuppán
1967/09/14 - 1967/10/20   50 let země sovětů
1967/11/03 - 1967/12/26   Moje Rusko. Výtvarní umelci RSFSR k 50. výročiu VOSR
1967/12/05 - 1967/12/30   Mezinárodní plakát
1968/01/11 - 1968/03/03   Martin Martinček: Fotografie
1968/03/26 - 1968/04/26   Aldo Borgonzoni: Tvorba z let 1934 - 1967
1968/04   Art protis
1968/05/08 - 1968/06/20   Mezinárodní užitá grafika
1968/06/28 -   Rudolf Kedl: Sochy
1968/06/28 - 1968/08/15   Rudolf Kedl
1968/09   J.V. Schwarz: Výbor z díla 1962-1968
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky
1968/11/05 - 1968/12/08   50. výročí ČSSR
1968/11/27 -   Hans Grundig
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky
1969/04/18 - 1969/04/27   Výstava soutěžního návrhu na pomník bojovníků proti fašismu
1969/05/15 - 1969/06/26   Carl Unger: Obrazy a kresby
1969/05/22 - 1969/06/22   Litevská knižní grafika
1969/06 - 1969/07   Ester M. Šimerová: Obrazy, kameje, koláže
1969/07/03 - 1969/08/03   Janine Emanuel Loo
1969/08/14 - 1969/09/14   Současné tendence ve slovenském malířství
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály
1969/11/27 - 1969/12/31   Hans Grundig
1970/01/08 - 1970/02/01   Estonská moderní grafika
1970/02/12 - 1970/04/15   Sztuka młodej Polski
1970/04/23 - 1970/05/31   Jaromír Jindra: Obrazy
1970/07/09 - 1970/11/01   Žena / Die Frau
1970/11/06 - 1970/11/27   Život v nás
1970/12/01 - 1971/01/31   Alois Wachsman
1971/02/24 - 1971/04/04   Plakát ve službách společnosti
1971/04/20 - 1971/06/13   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo
1971/06/29 - 1971/08/29   Slovenské fotografické cykly
1971/09/14 - 1971/11/30   Sport v zrcadle umění
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1972/06/22 - 1972/09/17   Cykly a seriály - fotografie
1972/11/30 - 1973/03/04   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše
1973/02/23 - 1973/03/31   Únor a SNB
1973/03/29 - 1973/04/22   Oswaldo Guayasamín
1973/05/08 - 1973/05/25   Po stopách Mikoláše Koperníka
1990/07/20 - 1990/08/26   Emil Králík: Od Obecního domu k avantgardě
1991/06/11 -   Mucha a LU / Mucha et LU
1991/11/21 -   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha
1992/06/20 - 1992/06/26   Výstava obrazů Zdeňka Hajného
1993/01/05 -   Pavel Roučka: Figura a pozadí / Figure and Background
1994/02/10 - 1994/03/03   Výstava studentů AVU
1994/06/15 - 1994/06/30   Jiří Matějů
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese
1998/05/06 - 1998/10/04   České art deco 1918-1938
1998/05/08 - 1998/06/03   Martin Patřičný: Dřevo a hudba
1998/07/15 - 1998/08/17   Jan Saudek: Sbohem Jane
1998/10/29 - 1998/10/31   Pramuson 98: Mezinárodní veletrh muzejní a galerijní techniky
1998/12/02 - 1999/02/28   Luděk Marold 1865-1898
1999/04/07 -   Výstava předních českých umělců
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih
1999/06/02 - 1999/06/30   Josef Herčík: Cenné papíry a grafika
1999/11/18 - 2000/01/02   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie
1999/12/15 - 2000/03/01   Zrození metropole / Shaping the Great City; Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 - 1937 / Modern Architecture in Central Europe 1890-1937
2000   Ladislav Šaloun
2000 - 2000/06/21   Svět ruského futurismu
2000/05/10 - 2000/09/10   Společnost před objektivem 1918-89 (ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2000/10/11 - 2000/11/26   Karel Čapek: Fotograf / Photographer
2000/10/25 - 2001/01/14   Karel Špillar 1871 - 1939
2001/02/07 - 2001/04/15   Frank Lloyd Wright and the Living City
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století
2001/07/17 - 2001/09/16   Krásy architektury českého baroka ve fotografiích Vladimíra Uhra
2001/08/08 - 2001/10/14   Sen o říši krásy. Evropské umění 16. - 20. století a Slovanská galerie
2001/09/22 - 2001/10/09   Jan Šibík: Ďábel v nás
2001/11/14 - 2002/01/13   Sklo: 1880 - 1930 Nový Bor a okolí / Glass: 1880 - 1930 Nový Bor and its vicinity
2001/12/18 - 2002/03/24   Jan Kotěra 1871 - 1923
2002/04/10 - 2002/05/19   Ladislav Sitenský: Študáci a kantoři (fotografie z let 1933-38)
2002/05/25 - 2002/06/21   Taras Kuščynskyj: Akty a portréty
2002/06/12 - 2002/09/29   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition
2002/12/11 - 2003/03/02   Antonín Procházka: 1882-1945
2003/04/11 - 2003/06/01   André Villers: Picasso a jiní umělci / Picasso et autres artistes / Picasso and other artists
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2003/07/08 - 2003/10/05   Jan Preisler: 1872 - 1918
2003/09/23 - 2004/01/04   Cestička do školy...: Nejkrásnější české slabikáře
2003/10/21 - 2003/11/30   Michal Brix: Architektonické kresby / Architectual Drawings
2003/12/02 - 2004/02/29   Josef Čapek: Nejskromnější umění
2004/04/06 - 2004/07/11   Robert Capa: Tváře dějin / Faces of History / Gesichter der Geschichte / Les visages de l'histoire
2004/04/30 - 2004/05/02   Pocta Antonínu Dvořákovi 2004
2004/05/02 - 2004/06/03   Antonín Dvořák: Z duchovní tvorby / The Sacred Works of Antonín Dvořák
2004/06/30 - 2004/09/12   Sport & móda / Sport & Fashion 1860 - 1980
2004/08/25 - 2004/11/07   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939
2004/11/09 - 2005/02/06   Franta Anýž (1876 - 1934)
2004/12/15 - 2005/02/20   Vlastislav Hofman: 1884–1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist
2005/04/13 - 2005/06/19   Quido Kocian 1874–1928
2005/05/04 - 2005/09/11   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích
2005/07/12 - 2005/08/21   Karel Chaba: Praha
2005/09/21 - 2006/01/08   To Praha ještě neviděla - pražský zábavní plakát 1900 - 1930
2005/11/22 - 2006/02/19   Werner Bischof (1916 - 1954)
2005/12/01   František Škroup
2006/01/21   I. Československý bál 2006: Do Európy spoločne v smokingu
2006/04/26   Wolfgang Hildesheimer: Mozart
2006/04/26 - 2006/09/03   Secese v Chorvatsku
2006/05/04   II. ročník aukce výtvarných děl - benefiční hry
2006/06/21   Pražský komorní orchest & Toni Stricker: Barvy a tóny ohně a země
2006/06/28 - 2006/09/17   Otto Gutfreund: Kresby / Drawings
2006/10/03 - 2007/01/07   Grete Popper: Fotografie / Photographs
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914
2007/05/15 - 2007/09/02   František Tröster: Básník světla a prostoru / Artist of Light and Space
2007/11/14 - 2008/02/03   Josef Lada 1887 - 1957
2008/10/10 - 2009/01/11   Bimba: Dobrodružství Bohumila Konečného
2009/04/03 - 2009/05/31   Alberto Ràfols-Casamada: Malba 1950 - 2005
2009/04/15 - 2009/05/25   Václav Česák: Sochy / Sculptures
2009/10/22 - 2009/11/22   Jiří Sozanský: Sutiny
2010/07/02 - 2010/09/30   Alfons Mucha: Apoteóza lásky / The Apotheosis of Love
2010/12/09 - 2011/02/28   Amedeo Modigliani
2012/04/08 - 2012/04/15   Velikonoční výstava
2012/06/21 - 2012/09/30   Pavel Brunclík: Diverse
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze
2013/02/12 - 2013/03/19   Pavel Brázda: Lidská komedie
2013/02/12 - 2013/03/19   Zdeněk Burian: Na vlně dobrodružství
2013/04/10 - 2013/07/31   Ivan Lendl : Alfons Mucha
2013/05/30   Mimořádná aukce z díla Alfonse Muchy
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce
2017/04/06 - 2017/05/28   Jan Šafránek: Barevný svět lidí
2017/06/15 - 2017/09/22   Miloslav Troup: 100 let
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes
2017/11/19   Aukce mistrovských děl výtvarného umění
2018/02/07 - 2018/04/22   Kamil Lhoták: Retrospektiva
2018/05/10 - 2018/06/24   Česká divadelní fotografie 1859-2017
2018/05/20   Aukce mistrovských děl výtvarného umění
2018/07/19 - 2019/01/13   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic
2018/09/28 - 2018/12/31   28. říjen (Výstava ke 100. výročí založení republiky)
2019/03/07 - 2019/06/30   Zdeněk Burian: Širým světem
2019/05/04   Velká sálová aukce mistrovských děl
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution
2019/11/02   Velká sálová aukce
2022/05/19   Gloria musaealis 2021
nedat.   Larisa Olshevskaja

Obecní dům

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1998   Luděk Marold 1865-1898
  2000   Karel Špillar 1871 - 1939
  2001   Frank Lloyd Wright a česká architektura
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury)
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945
  2003   André Villers: Picasso a jiní umělci / Picasso et autres artistes / Picasso and other artists
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
  2003   Michal Brix: Architektonické kresby / Architectual Drawings
  2004   Robert Capa: Faces of History / Tváře dějin
  2005   Werner Bischof: 1916-1954
  2006   Otto Gutfreund: Kresby / Drawings
  2007   František Tröster: Básník světla a prostoru / Artist of Light and Space
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Czech art deco 1918-1938 ((vázané))
  1998   Czech art deco 1918-1938 ((brožované))
  1998   České art deco 1918-1938
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1958   Adolf Träger: Malířské dílo
  1958   Franta Čihák: Výbor z díla
  1959   Oldřich Blažíček: Posmrtná souborná výstava životního díla
  1959   Vladimír Pukl: Výbor z díla
  1960   Jaroslav Jareš: Práce z let 1907 - 1959
  1960   Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby
  1969   Hans Grundig
  1990   Emil Králík: Od Obecního domu k avantgardě
  1992   Jiří Netík: Sochařské dílo
  1998   Jan Saudek: Sbohem Jane
  1998   Luděk Marold 1865-1898
  1998   Luděk Marold 1865-1898 (soukromá vernisáž)
  1998   Martin Patřičný: Dřevo a hudba
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie
  2000   Karel Čapek: Fotograf / Photographer
  2001   Frank Lloyd Wright and the Living City
  2001   Jan Kotěra 1871 - 1923 (Zakladatel moderní české architektury / The Founder of Modern Czech Architecture)
  2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900: La Pater - Otčenáš - The Lord's Prayer / Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě - The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition (zahájení)
  2002   Ladislav Sitenský: Študáci a kantoři (fotografie z let 1933-38)
  2002   Taras Kuščynskaj: Akty a portréty ((Praha))
  2003   André Villers: Picasso a jiní umělci / Picasso et autres artistes / Picasso and other artists
  2003   Josef Čapek: Nejskromnější umění
  2004   Robert Capa: Tváře dějin / faces of History / Gesichter der Geschichte / Les visages de l'histoire
  2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist
  2005   Karel Chaba - Praha (tisková konference)
  2005   Quido Kocian (1874 - 1928)
  2005   Werner Bischof: 1916 - 1954
  2007   František Tröster: Básník světla a prostoru / Artist of Light and Space
  2009   Alberto Ràfols-Casamada: Malba 1950 - 2005
  2009   Václav Česák: Sochy / Sculptures
  2011   Amadeo Modigliani
  2012   Pavel Brunclík: Diverse (Fotografie)
  2017   Jan Šafránek: Barevný svět lidí
  2017   Miloslav Troup 100 let / Miloslav Troup 100 years
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha
  1998   Pramuson 98: Mezinárodní veletrh muzejní a galerijní techniky
  2004   Sport & móda / Sport & Fashion 1860 - 1980
  2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900
  2019   Nezlomní / The Steadfest (Od Franze Kafky po sametovou revoluci / From Franz Kafka to the Velvet Revolution)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1945-   Fantomas, 1920 / Fantômas, 1970
  1945-   Hlava ženy SMS ARETH, 1914 / Head of a Woman SMS ARETH, 1914
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2000   Karel Čapek: Fotograf / Photographer
  2000   Karel Špillar 1871 - 1939
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury / The Founder of Modern Czech Architecture)
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945
  2002   Ladislav Sitenský: Študáci a kantoři / Students and Schoolmasters (Fotografie z let 1933-38 / Photographs from 1933 to 1938)
  2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist
  2005   Karel Chaba: Praha
  2005   Quido Kocián 1874 - 1928
  2006   Otto Gutfreund: Kresby / Drawings
  2010   Amedeo Modigliani
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Příběh výstavy)
  nedatováno   Alfons Mucha (Obecní dům, Praha / Gemeindehaus, Prag)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Cesta na jih / Journey to the South (Inspirace českého umění 19. a 20. století / An Inspiration for Czech Art of the 19th and 20th Centuries)
  2005   Vídeňská secese a moderna / Wiener Secession and Modernism 1900-1925
  2006   V barvách chorobných / In Morbid Colours (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 - 1914 / Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880 - 1914)
  2012   1912 (100 let od otevření Obecního domu v Praze)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1999   Cenné papíry a grafika Josefa Herčíka
  2005   Werner Bischof (1916 - 1954)
PF
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Obecní dům: Vše nejlepší do nového roku 2000 / Happy New Year 2000
  nedatováno   Obecní dům: Vše nejlepší do nového roku 2001 / Happy New Year 2001
  nedatováno   Obecní dům: Vše nejlepší do nového roku 2002 / Happy New Year 2002
  nedatováno   Vše nejlepší do nového roku 2004 / Happy New Year 2004

Obecní dům

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   První republika 1918-1938
kniha
  published   title (subtitle)
  2000   Pražské domy vyprávějí… I
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 1. - 28. 2. 2011)
program
  published   title (subtitle)
  2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1912   Obecní dům král. hl. města Prahy
  2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl

Obecní dům

person   born from - to, notes
Laudát František   13. 3. 1960     ???? - ????, ředitel
Seidl Dušan   7. 1. 1965     ???? - ????, kurátor výstav
Šippich Bohumil   22. 2. 1885     1909 - 1911, připravoval návrhy určené k výzdobě (pro arch. A. Balšánka a O. Polívku)
Švabinský Max   17. 9. 1873     ???? - ????, nástěnné obrazy Literatura a Umění
Teršová Libuše   14. 7. 1946     ???? - ????, podílela se na restaurování keamických předmětů (s I. Teršem)

Obecní dům

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1952   Šel malíř chudě do světa ((K výstavě díla Mikoláše Alše v Jízdárně pražského hradu))
  1970   Polské umění z přelomu 19. a 20. století