Muzeum

date of exhibition, exhibition title
1952/05/01 - 1952/05/10   Mikoláš Aleš a Josef Mánes,
1976/09/05 - 1976/11/30   Alois Kučera,
1977/08/16 - 1977/09/11   Pavel Herynek: Kresby,
1977/09/23 - 1977/10/23   Helena Bochořáková - Dittrichová: Sociální grafika,
1977/10/28 - 1977/11/20   Max Švabinský: Grafika,
1979/05/20 - 1979/05/31   Iva Kupková-Klímová,
1979/09   Rudolf Doležal, Anna Grmelo,
1981?/09/06 - 1981/09/31   Milena Valušková: Fotografie,
1982/10/02 - 1982/10/30   Jiří Havlíček: Obrazy,
1984/06/05 - 1984/06/24   Výtvarné umění v boji za mír,
1985/07   Zdeněk Kučera,
2012/11/09 - 2013/01/20   Betlémy mnoha tváří,