Muzeum

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1982   Jiří Havlíček: Obrazy
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1936   Ročenka Městského muzea v Litovli 1936