Svaz československých spisovatelů

Book
published, title (subtitle)
2015   Kultura v karanténě (Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1963   Prostor tvořivému myšlení
1968   Co řekli
2014   Literatura bez střechy nad hlavou (K sociální dynamice českého literárního prostoru)