Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Národní 18, Praha 11600