ZVON, České katolické nakladatelství s.r.o.

Book
published, title (subtitle)
1990   Neumlčená I. (Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce)
1990   Neumlčená II. (Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce)
Periodical
published, title (subtitle)
1993/01/31   Katolický týdeník