Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství

person, born
Bartuněk Jiří, 21. 2. 1933