České vysoké učení technické, Fakulta stavební, katedra stavební mechaniky

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha