Ostravský rozhlas

person, born
Biňovec Karel, 23. 10. 1924