Zemský národní výbor

person, born
Tomeček Jaromír, 30. 9. 1906