Zemský národní výbor

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1946/11/01 - 1946/11/24   Invase, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)