Cihelna G.Klimenta

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Brno (Brno-město)