Obvodní ústav národního zdraví

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1982/03/02 - 1982/04/05   Neprakta: Humorem ke zdraví, Malostranská Beseda, Praha