Dům č.p. 234

Historical Wedding Survey
published, title (subtitle)
1973   Kostelec n/Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města