Rožmberský rybník

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _

word:
Rožmberský rybník, největší rybník v Čechách mezi Třeboní a Lomnicí n. Luž., zaujímá 720,97 ha půdy; založen byl za Viléma z Rožmberka a stavba jeho svěřena Jakubu Krčínovi z Jelčan, jenž byl tehdy regentem všech statků Vilémových. Jakub Krčín r. 1584 jal se zakládati rybník, při čemž zaměstnáno 700-800 lidí. Nejprve založena obrovská hráz, kolím vytlučena a chrastím vypěchována. Když pak po pětileté a usilovné práci hráz i rybník byly hotovy, rybník napuštěn vodou, při čemž obrovská hráz uprostřed se protrhla. Musila nakvap sesilována býti druhou škarpou (stupněm). Tehdy bylo potřebí na dva týdny po 1600 lidí. Když pak hráz po druhé byla hotova a duby (jež zde dosud stojí) ve čtyřech řadách osázena, napuštěn rybník po druhé a osazen 2200 kopami mladých ryb. Rybník zaválky 30leté vzal velikou pohromu; několik let byl zpuštěn. V l. 1646-57 obnoven se značným nákladem a osazen rybami. Jan Adolf ze Schwarzenberka seznal, že kolová hráz dřevěná vyžaduje častých oprav, i dal r. 1662 obložiti hráz pláštěm kamenným, k čemuž spotřebovalo se 12.248 sáhů kamene a náklad vyžadoval 39.102 zl. Hráz nyní skládá se ze tří stupňů, má délky 2600 m, šířka paty má 80 m a výška 12 m. Vedle několika jiných splavů zasluhuje zmínky kamenný splav v šířce 80 m zřízený r. 1787 z tesaného kamene; nachází se na sev. straně rybníka, kde z něho vytéká Lužnice. Rovněž povšimnutí zasluhuje kamenný most o 16 obloucích, vystavěný na místě dřevěného, při vtoku Lužnice u Staré Hlíny. Rybničné hospodářství požívá pověsti nejchvalnější a tvoří hlavní zdroj příjmu panství třeboňského. Pěstují se zde hlavně kapři, něco štik, candátů, okounů a jiné ryby drobné. Před lovem nutno 6 neděl nechati odtékati vodu; lovívá se obyčejně za 3 léta, a to v mě. síci říjnu a těžívá se přes tisíc q ryb.
zdroj - Ottův slovník naučný