František Šimáček, nakladatelství

type: nakladatelství
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

František Šimáček, nakladatelství

kniha
  published   title (subtitle)
  1887   Básnické profily francouzské (Studie větší i menší)
  1894   Máj (Romantická báseň Karla Hynka Máchy)
  1897   Nové studie a podobizny
  1906   Pohádka o zlatém klíči a živé vodě (divadelní hra pro děti o třech obrazech se zpěvy a tanci)
  1910   Pêle-Mêle (1882-1900)
  1913   Moderní byt (Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě)
  1916   Máj
  1918   Žena v životě a díle Macharově
periodikum
  published   title (subtitle)
  1898   Světozor
  1898   Světozor