Politika, závod tiskařský a vydavatelský

type: tiskárna
city: Praha
address: Václavské náměstí 21
state: Česká republika (Czech Republic)

Politika, závod tiskařský a vydavatelský

kniha
  published   title (subtitle)
  1941   Lidé z Javorníka
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1944   Putování učňů závodu Politika za poučením v roce 1943
periodikum
  published   title (subtitle)
  ????   Fotografický obzor
  1939/11/01   Ozvěny domova i světa 44

Politika, závod tiskařský a vydavatelský

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1919   Bohumil Kafka (Jeho dílo od r. 1900 do r. 1918)
  1937   Seznam děl souborné výstavy malíře - profesora Ivana V. Mrkvičky k jeho 80. narozeninám
  1937   Valentin Držkovic
  1943   Jan Znoj: Gesamtausstellung / Souborná výstava
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1920   Knihtisk československý
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
  nedat.   Česká grafika
kniha
  published   title (subtitle)
  1909   Slezské písně, Slezské písně dodatky
  1910   In memoriam Karla Hynka Máchy
  1910   Josef B. Foerster
  1911   Cortigiana
  1911   Slezské písně
  1915   Ozářená okna
  1916   Život a dílo Ant. Dvořáka (část prvá 1841-1877)
  1917   Brázda (Dvě knížky českého novináře. Knížka první / Uměním)
  1917   Brázda (Dvě knížky českého novináře. Knížka druhá / Životem)
  1917   Pestré květy (Román krásné květinářky)
  1917   Souboj (Hra o třech dějstvích)
  1918   Básně I
  1918   Přemyslovci (Hra o pěti dějstvích)
  1918   Tmy a svítání (Novely)
  1919   Království víl a skřítků
  1919   Listy Julia Zeyer Růženě Jesenské
  1919   Se Stanislavem K. Neumanem
  1920   Božena Němcová a Václav Bolemír Nebeský
  1920   České písemnictví s ptačí perspektivy
  1920   Dáma ve smutku, Magdalena (Novelly)
  1920   Genius
  1920   Pohádky (Výbor)
  1920   Povídky z městského sadu
  1922   O moderním divadelním projevu
  1923   Píseň národní (Pokus vystihnouti její podstatu, povahu význam s hlediska uměleckého a všelidského)
  1923   Výbor ze spisů Vítěslava Hálka
  1924   Batavie (Prósy 1916-1923)
  1924   Šípkový keř (Básně)
  1924   Ženský sněm
  1927   Barok (Tři essaye)
  1927   Lehké a těžké kroky
  1927   Pepánek nezdara (Starším bratrem)
  1927   Pepánek Nezdara školákem
  1928   Básně a první prósy
  1928   Dějiny českého knihtisku do roku 1848
  1928   Dobrý člověk a jiné povídky
  1929   Slovenské pohádky a pověsti II
  1929   Tři práce zlých let (Diblík, Pravzor Tartuffa, Vláda a láska)
  1930   Co ještě zbývá
  1932   Pepánek nezdara (Starším bratrem)
  1932   Pepánek nezdara (Školákem)
  1932   Pepánek nezdara (Kontracht velkého dědečka)
  1933   Farmář Rosický
  1936   Radium (Román prvku)
  1937   Jana Amose Komenského hrob v Naardenu
  1937   Nebe samo
  1937   Staropražské sensace
  1938   Freud a budoucnost
  1938   Láďa Novák: Ex libris
  1938   Moderní česká scéna
  1938   Z dějin pražské burzy pro zboží a cenné papíry (K otevření vlastní budovy Pražské burzy)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od pravěkosti až do roku 1253)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1253 až do roku 1403)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1403 až do roku 1431)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1431 až do roku 1457)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1457 až do roku 1500)
  1939   Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (Od roku 1500 až do roku 1526)
  1939   Leoš Janáček (I. V poutech tradice)
  1939   Ramona
  1940   Barok v Čechách
  1940   Divá Bára a jiné povídky
  1940   Katrina
  1940   O Praze mládí F. L. Věka (1757 - 1792)
  1940   Pražské Jezulátko
  1940   Student Kosman (Román jednoho mládí)
  1941   Antonín Dvořák (Kronika o jeho životě a díle)
  1941   Hledám Marii Romanovou
  1941   Lidé z Javorníka
  1941   Máj, Márinka
  1941   Pohorská vesnice
  1941   Pozor, zlý člověk!
  1941   V zámku a podzámčí (a jiné povídky)
  1941   Zavátý život (a jiné povídky ze života pravěkých zvířat a lidí)
  1942   Bosé oblohy (Verše psané do písku)
  1942   Co život dal (Essaye o umění)
  1942   Co život dal (Essaye o umění)
  1942   Dr. H. Augustin: Učebnice němčiny
  1942   Poutník
  1942   Sakura ve vichřici (Útržek deníku z cesty po Japonsku)
  1943   Karel Hynek Mácha
  1943   Poesie hrdinů a světců
  1943   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší)
  1944   Boháč Diogenes (Hra o třech dějstvích)
  1944   Housle (Dějiny vývoje houslí, houslařství a hry houslové)
  1944   Jen přátelství
  1944   Kamenný most
  1944   O skrytém mudrci
  1944   Ten starý pán
  1944   Weberova pražská léta
  1945   Joža Uprka: K pátému výročí umělcovy smrti (Část 2)
  nedat   Máj
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1934   Úvahy a drobné spisy historické I.
  1934   Úvahy a drobné spisy historické II.
  1937   Lužické stati
  1937   O Josefu Pekařovi (Příspěvky k životu a dílu)
  1937   Posledních deset let československé práce dějepisné (Soubor zpráv Josefa Šusty o československé literatuře historické, vydávaných v "Revue historique" za léta 1925-1935)
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců)
  1944   Putování učňů závodu Politika za poučením v roce 1943
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1939/01/11   Ozvěny domova i světa 2
  1939/01/18   Ozvěny domova i světa 3
almanach
  published   title (subtitle)
  1933   Topičův almanach (1883-1933)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1937   Traktát o písmu
periodikum
  published   title (subtitle)
  1922/12   Život (Sborník nové krásy)
  1923/12   Život (Výtvarný sborník)
  1924/11/25   Život (Výtvarný sborník)
  1939/01/04   Ozvěny domova i světa 1
  1939/11/01   Ozvěny domova i světa 44
  1939/11/08   Ozvěny domova i světa 45
  1939/11/15   Ozvěny domova i světa 46
  1939/11/22   Ozvěny domova i světa 47
  1939/11/29   Ozvěny domova i světa 48
  1939/12/06   Ozvěny domova i světa 49
  1939/12/27   Ozvěny domova i světa 52
písnička
  published   title (subtitle)
  1944   Nevím, kam mám pohledět (foxtrot)
průvodce
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Stručný průvodce Panoramou "Bitva u Lipan"
ročenka
  published   title (subtitle)
  1939   Česká fotografie 1939 (IX)