Knihtiskárna Koliš a spol.

Book
published, title (subtitle)
1944, Němé tváře
1944, Pražské tajemství
1945, Bohyně čeká (Traktát o češtině)
1947, Krajiny v zajetí
1948, Mezi zemí a nebem (Cesta za smyslem života)
1948, Továrník Dodsworth
1949, Poutníkův návrat (Světoběžníci a robinzoni)