Atrium na Žižkově, koncertní síň

date of exhibition, exhibition title
2006/03/04   Indické slavnosti,
2006/03/08   Muzika folklórního souboru GAUDEAMUS: Večer s lidovou písničkou - O vojácích a panenkách,
2006/03/11   Instrumental Tandem: Lbor Janeček - kytara, Petr Zámečník - akordeon,
2006/03/14   Náš host - cyklus benefičních setkání,
2006/03/16   Vít Petrášek - violoncello, Ivo Kahánek - klavír,
2006/03/22   In Camera Caritas,
2006/03/23   Violoncellové trio VČELLI,
2006/03/24   Koncert hudební školy,
2006/03/25   Scény z italských oper,
2006/03/27   Marta Topferova Trio,
2006/03/28   Trio Eufonico,
2006/03/29   Brixiho akademický soubor,
2006/03/31   ZUŠ trhanovské náměstí - koncert žáků,
2006/04/03   Bolest a utrpení v nejstarší hudbě,
2006/04/04   Náš host,
2006/04/08   Pražské violoncellové trio,
2006/04/10   Velikonoční mystéria,
2006/04/10   O svátcích jara,
2006/04/11   Smíšený komorní sbor Pražští pěvci,
2006/04/12   Malá česká muzika J. Pospíšila, "Pomlázka se čepejří",
2006/04/12   Pomlázka se čepejří,
2006/04/18   Duo Bella Mia Fiamma,
2006/04/20   Kinsky Trio a Jitka Hosprová - viola,
2006/04/21   ZUŠ Trhanovské náměstí,
2006/04/22   Tomáš Vísek - klavírní recitál,
2006/04/24   Quartetto Telemann,
2006/04/25   ZUŠ Trhanovské náměstí,
2006/04/26   Koncert: B. Martinů, J. Holý,
2006/04/27   Tomáš Foltýnek a Ondřej Kopička,
2006/05/02   Christopher Yomei Blasdel,
2006/05/03   Dvořákův komorní orchestr,
2006/05/04   ZUŠ Veselá škola,
2006/05/09   Písně v Jidiš,
2006/05/09   Výlet do ZOO - koncert pro školy,
2006/05/10   Martin Rada - klavírní recitál,
2006/05/11   Iuventus Paedagogica a hosté,
2006/05/13   Stamicovo kvarteto,
2006/05/15   Klavírní koncert žáků Heleny Volné,
2006/05/16   Náš host,
2006/05/17   Jarní koncert souboru Musica Bohemica,
2006/05/18   Základní umělecká škola Šimáčkova,
2006/05/22   ZUŠ Ilji Hurvíka,
2006/05/23   Jiří Váca - hoboj, Alena Koudelková - klavír,
2006/05/25   Tomáš Krotil a Sophie Sandront,
2006/05/26   Základní umělecká škola Klecany,
2006/05/30   Základní umělecká škola Šimáčkova,
2006/05/31   Cimbálová Muzika jiřího Janouška a sólisté,
2006/06/01   Trio Bergerettes,
2006/06/05   Základní umělecká škola M. Podvalové - absolvenstký koncert,
2006/06/06   Náš host,
2006/06/10   Jarmila Kosinová, Daniela Kosinová,
2006/06/12   Základní umělecká škola Šimáčkova,
2006/06/13   Čarovné létní noci: Tajemné a milostné motivy v českých lidových písních: Malá česká muzika Jiřího pospíšila,
2006/06/14   Pěvecký sbor ČVUT,
2006/06/15   Harmonia Mozartina Pragensis,
2006/06/16   Základní umělecká škola M. Podvalové - koncert pěveckého sboru,
2006/06/19   Koncert souboru Musica Bohemica,
2006/06/21   Jiří Příhoda, Vladimír Strnad,
2006/06/22   Základní umělecká škola Olešská - absolvenstký koncert,
2006/06/23   Základní umělecká škola Klecany - absolventský koncert,
2006/06/27   Náš host,
2006/06/28   Základní umělecká škola Klecany - absolventský koncert,
2008/12/02 19:30   Shahab Tolouie trio,
2008/12/03 18:00   Adventní koncert - Brixiho akademický soubor,
2008/12/04 18:30   Základní umělecká škola Šimáčkova,
2008/12/06 15:00   Vánoční koncert souboru Musica Dolce Vita,
2008/12/07 17:00   Rožmberská kapela,
2008/12/08 19:30   zadáno,
2008/12/09 18:30   Vánoční koncert skupiny Reliéf,
2008/12/10 20:00   Vánoce se souborem Linha Singers,
2008/12/11 19:30   Pražské kytarové kvarteto - vánoční koncert,
2008/12/13 16:00   Vánoční setkání se souborem Musica Bohemica,
2008/12/13 19:30   Setkání se souborem Musica Bohemica,
2008/12/15 17:00   Vánoce s Karmínou,
2008/12/15 19:30   Vánoce s Karmínou,
2008/12/15 9:00   Koncert pro školy,
2008/12/16 19:30   Ensemble Bona Fide - vánoční koncert,
2008/12/17 19:30   Irena Budweiserová & Fide in - vánoční koncert,
2008/12/18 17:00   Štědrej večer nastal,
2008/12/18 19:30   Štědrej večer nastal,
2008/12/19 17:00   Štědrej večer nastal,
2008/12/19 19:30   Štědrej večer nastal,
2008/12/20 19:30   Jezulátko zpívejme - Musica ad Tabulam,
2008/12/21 17:00   Česká mše vánoční J. J. Ryby,