Valdštejnský palác

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1965   Zdeněk Burian: Obrazy a ilustrace (k umělcovým šedesátinám)