Oldřich Harok, tiskárna

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007, Email Art (8. mezinárodní sympozium Frýdlantský umělecký smalt 2007 / The 8th International Symposium of Frydlant artistic Enamel 07)
Book
published, title (subtitle)
2000, Schodiště z písku
2003, Autoři Slezských písní
2007, Návraty paměti (Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2006, Ztracené dědičství (Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války)
2008, Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? (Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války)
2008, Restitution of Confiscated Art Works - Wish or Reality? (Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of World War II)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
2003, M. Aleš Písně pijácké a vojenské