Galerie PRE

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   Bob Hochman: Sylfy - lásky letních nocí
2005   Emanuel Ranný: Sonety z Vysočiny (obrazy, grafika)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Aleš Knotek: Obrazy, Ivan Král: Fotografie
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2009   Ivan Novosad: Symbol, světlo a pohyb v obrazech