Ignác L. Kober

Book
published, title (subtitle)
1862   Spisy Karla Hynka Máchy I.
1862   Spisy Karla Hynka Máchy II.
1881   Máj (Báseň romantická od Karla Hynka Máchy)
1904   Modelování v hlíně
1905   Příruční atlas botanický se stručným popisem vyobrazených rostlin
1916   Z tajuplné říše vodní
1936   Máj (Literární úvod napsal Dr. Miroslav Rutte)