Český rozhlas, Ústřední studijní knihovna

Book
published, author, title (subtitle)
1960   La corrida (Příběhy českého malíře ve španělské válce)
1963   Allons enfants... (Zápss pokračuje...)