Orbis, tiskařské závody, n.p.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1950, Jan Smetana: Výstava obrazů
1950, Jan Konůpek: Posmrtná výstava (výběr z grafického díla)
1950, Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
1951, L. Jiřincová
1951, Knižní ilustrace Karla Müllera
1951, Mario Stretti: Grafika a kresby
1956, Jan Kojan 1886 - 1956: Životní dílo
1956, Otakar Španiel 1881-1955: Životní dílo
1957, Wäinö Aaltonen (Finský sochař a malíř)
1958, Zdenek Seydl: Jé Expo
1958, Antonín Homolka: Grafika a kresby
1958, Karel Oberthor: Z rodného kraje mé matky (Cyklus monotypů - grafika - kresby)
1958, Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1950, J. a L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath a jeho spolupracovníci vystavují své práce z let 1945-1950
1955, Česká grafika XIX. století
1956, Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1957, Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1957, Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958, Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958, Viktor Polášek a Jan Podhajský: Grafika, kresby, ilustrace
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1956, Václav Rabas: Souborné dílo
Book
published, title (subtitle)
1924, Dítě před objektivem
1949, Max Švabinský (Dílo 1924 - 1948)
1951, Věnec národních písní
1951, Počátky řeckého sochařství
1951, Humor a satira
1951, Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války
1952, Mánesův orloj
1952, Josef Mánes
1952, Ilja Jefimovič Repin
1952, Vasilij Ivanovič Surikov
1952, Klasické řecké sochařství
1952, Jan Lauda
1952, Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský)
1952, Antonín Slavíček
1952, J. V. Myslbek
1952, Stužkonoska modrá
1952, Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
1952, Nové čínské malířství jako prostředek masové výchovy
1953, Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění)
1953, Vyletěla holubička
1953, Technika malby (1. díl - Malířský a konservační materiál)
1953, O životě, umění a uměleckých dílech Johanna Sebastiana Bacha
1953, Sborník statí a vzpomínek
1953, Píšťala Panova (Malý výbor z lyrických básní Jaroslava Vrchlického)
1954, Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
1954, Lidé a věci domova
1954, Nový malířský receptářík
1954, Architekt Josef Zítek
1954, Pražské obrázky
1954, Hukvaldské studánky
1954, Písničky, satiry, epigramy
1954, Národní divadlo a jeho výtvarníci
1954, Dopisy
1954, Mihály Munkácsy
1954, Jindřich Mošna
1954, Vilém Kurz (Život, práce, methodika)
1954, Zlato na Nové Guineji
1954, Vstanou noví bojovníci
1954, Sestřenice Běta
1955, Antonín Dvořák: Souborné vydání díla
1955, Julius Mařák
1955, Vojna (Lidová hra se zpěvy a tanci na text lidové poesie sebrané K. J. Erbenem)
1955, Scénická výprava na jevišti Národního divadla v letech 1883-1900
1955, Němá barikáda
1955, Národní umělec Václav Špála
1955, Jan Evangelista Purkyně
1955, Tatry, naše Tatry
1955, Příběhy dona Quijota (Jaromír John vypravuje podle díla Cervantesova)
1955, Chopin a polská lidová hudba
1955, Hudební umění Číny
1955, Lovy v Karpatech
1955, Jak šel život (Paměti a zápisky)
1956, Josef Mánes
1956, Deník
1956, Architektura všem
1956, Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos
1956, V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indány zapsal a v roce 1830 vydal Dr. Edwin James)
1956, U snědeného krámu (Líčení z pražského života)
1956, Pohádky a povídky (2. díl)
1956, Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda)
1956, K novému významu umění (Divadelní úvahy a programy 1920-1952)
1956, Paměti (Cesty po Italii, Německu, Rusku a Anglii 1803-1865)
1956, O Malé straně (Její stavební vývoj a dávný život)
1956, Technika malby (2. díl - Průzkum a restaurování obrazů)
1956, Barevná fotografie
1956, Melodika
1956, Národní umělec Jan Heřman
1957, Tvorba typografického písma
1957, Dům U tonoucí hvězdy (Z pamětí neznámého)
1957, Strašidlo cantervillské (Hylo-idealistická romance)
1957, Umělecký a lidský portrét ve vzpomínkách, korespondenci a současné kritice
1957, Leonardo - Michelangelo (Kresby)
1957, Natáčíme a promítáme 8 mm film
1957, Prahou od jara do jara
1957, Dějiny českého divadla (Doba předbřeznová 1824-1846)
1958, Proces
1958, Kerčské vázy se zřetelem k památkám v československých sbírkách
1958, Hans Holbein: Kresby
1958, Josef Navrátil: Jirny
1958, Zaschlá paleta (Paměti)
1958, Ondřej a drak (Hra o pěti dějstvích)
1958, Jiráskův F. L. Věk - skladatel (Hudební portrét F. V. Heka)
1958, Revisor (Komedie o pěti aktech)
1958, Olesja
1958, Planá růže, růžička šípková
1958, Mara
1958, Dundo Maroje (Komedie o třech dějstvích)
1958, Čtyři knihy o architektuře (v nichž se po krátkém pojednání o pěti řádech a o těch pokynech, které jsou při stavění nejnutnější, pojednává o soukromých domech, o cestách, o mostech, o náměstích, o xystech a o chrámech)
1958, Tajemný hrad aneb Paměti Františka Povídálka
1958, Dějiny umění v obrysech
1958, Henri Cartier-Bresson (Fotografie)
1958, Staropražské variace na motiv Praha a cizina
1958, Severní Čechy
1958, Prahou včerejška i dneška
1958, Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století)
1958, Turcaret
1958, Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku)
1958, Podvečer s písničkou (Chansony a písně Československého rozhlasu)
1958, Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem)
1958, Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech)
1958, Rostliny na našem stole (Co vypráví botanik o jedlých rostlinách)
1959, Z mého života
1959, Bidlova čítanka
1959, Obzory
1959, Golet v údolí
1959, Jan Lukáš Kracker: Svatý Mikuláš
1959, Výbor z kritických projevů a drobných spisů
1959, Krkavci (Hra o čtyřech dějstvích)
1959, Se Švabinským o grafice
1959, Věčné jaro
1959, Bajky
1959, Dojmy a potulky a jiné práce (Literární dílo I.)
1959, Miroslav Hák (Fotografie z let 1940-1958)
1959, Smrt maloměštáka
1959, Podivuhodný příběh Petra Schlemihla
1959, Fregata Johanna Maria
1959, U Janáčků (podle vyprávění Marie Stejskalové)
1959, Po novém roce jaro
1959, Saul Steinberg
1959, Gotická nástěnná malba v zemích Českých I. (1300-1350)
1959, Kniha o Praze (1959)
1959, Malý katalog reprodukcí
1959, Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc
1959, Svět hudby
1959, Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta)
1959, Putování za švestkovou vůní
1959, Mezinárodní fotografie 1958
1960, Po svatbě
1960, Fernand Léger
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1954, Rok české hudby (O životě a díle skladatelů, jejichž jubilea slavíme v roce 1954)
1955, Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století)
1955, Leonardo da Vinci (Soubor statí)
1957, Karel Klíč (vynálezce hlubotisku)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1956, Keramika Idy a Vladislava Vaculkových
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1958, Členská výstava 1958
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1950, Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
Periodical
published, title (subtitle)
1950/08, Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
1950/10, Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
1950/12, Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
1951, Výtvarné umění, příloha (I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951)
1951/01, Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
1951/04, Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1951/06, Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců)
1951/07, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1951/11, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1952/04, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1952/08, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1952/12, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1953, Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1953, Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1953/12/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/02/28, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/03/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/03/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/04/30, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/07/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/08/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/09/30, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1954/11/30, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955, Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1955, Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1955/01/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/02/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/03/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/04/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/05/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/06/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/07/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/11/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/12/07, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/12/31, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1956, Tvar
1956/02/20, Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1956/03/20, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/04/30, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/05/30, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/07/15, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/07/30, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/09/15, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/11/10, Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1956/12/10, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957, Tvar (8)
1957, Tvar (1)
1957/01/15, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/02, Květen (Měsíčník pro literaturu a umění)
1957/03, Květen (Měsíčník pro literaturu a umění)
1957/03/30, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/04/25, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/05, Květen (Měsíčník pro literaturu a umění)
1957/05/25, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/06/29, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/07/27, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/09, Květen (Literatura, život, umění)
1957/09/25, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/10, Květen (Literatura, umění, život)
1957/10/10, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/11, Květen (Literatura, umění, život)
1957/11/30, Výtvarné umění (8)
1957/12/16, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/01, Květen (Literatura, umění, život)
1958/01/31, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/02, Květen (Literatura, umění, život)
1958/03, Květen (Literatura, umění, život)
1958/03/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/04/30, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/05, Květen (Literatura, umění, život)
1958/06, Květen (Literatura, umění, život)
1958/06/10, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/07/15, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/09, Květen (Literatura, umění, život)
1958/09/01, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/10, Květen (Literatura, umění, život)
1958/10/31, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/11, Květen (Literatura, umění, život)
1958/11/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/12, Květen (Literatura, umění, život)
1959/01/10, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/02/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/04/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/05/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/06/20, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/07/30, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/09/21, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/10/10, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/11/14, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/12/05, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/12/31, Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1960/02/15, Výtvarné umění (Časopis svazu československých výtvarných umělců)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1954, In memoriam Petra Dillingera
Bibliophily
published, title (subtitle)
1957, Proměna
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1958, Degas
Supplement
published, title (subtitle)
1957, Vzpomínky z Vietnamu
1958, Pařížská nároží
1958, Pět básní (Z netištěných básní V. Nezvala vybral Vlastimil Fiala)
1959, Let do Hellady
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1954, Slovník a receptář malíře - grafika
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1956, Viktor Stretti (Popisný seznam grafického dála)
Song
published, title (subtitle)
1953, Nerýmovaná (zpíváme 2)
1953, Havířská mazurka
1953, U Čelčic, koukal na ni
1953, Úsměv nad zlato (píseň a foxtrot)
1953, Tancovala žížala (polka)
1953, Přání (slowfox a píseň)
1953, Nic mně neschází ( píseň a slow - fox)
1953, Co ti dám k svátku (foxtrot)
1954, Arrivederci, Roma (beguine, Zpěv a klavír)
1954, Písnička z mládí
1958, Dva modré balónky (vítězná píseň ze soutěže Hledáme písničku pro všední den)
1958, Dětská suita
1958, Chansony a písně
1959, Písničky u klavíru
nedatováno, Nová vesnice (ruská lidová)
nedatováno, Tam v kubáňské stepi
Private Print
published, title (subtitle)
1958, Emil Filla
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
nedat., Sbírka českého sochařství
soupis grafik
published, title (subtitle)
1958, Vincenc Morstadt (Popisný seznam grafického díla)
sborník písniček
published, title (subtitle)
1953, Estrádní repertoir č.7 (Uličník, Zamilované housličky)
1955, "Zpíváme" 7 (Výběr sedmi populárních skadeb pro zpěv)
1956, Karel Vacek: Album pro klavír 1 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
1956, Karel Vacek: Album pro klavír 2 (Výběr nejznámějších skladeb pro klavír)
1956, "Zpíváme" 10 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1956, "Zpíváme" 11 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1957, Třetí zpěvníček Jaroslava Ježka
1957, Bajky v tanečním rytmu
1957, Písně souborů a estrád (veselé písně Bohuslava Sedláčka)
1957, "Zpíváme" 15 (Výběr sedmi populárních skladeb pro zpěv)
1958, Karel Krautgartner: Klavírní album 1 (12 tanečních písní pro klavír a zpěv)
1958, Jana hraje na klavír / Jana spielt Klavier (pět miniatur / fünf miniaturen)
1958, Smích v podnájmu (Humorné a satirické písně a hudební skeče)
1959, Dušan Pálka 2
1959, Zpívejte s námi (Hudební říkanky pro nejmenší s průvodem klavíru)
1960, Karel Vlach: Klavírní album 3